UNT BASHK?ORGANIZATOR E SIMPOZIUMIT VIRTUEL ND?RKOMB?TAR ME UNIVERSITETIN E VJEN?S DHE UNIVERSITETI GEOTHE NGA GJERMANIA

Shkup, 28 qershor 2021?–?Universiteti ”°N?n? Tereza”± n? Shkup pjes?marr?se si bashk?organizator n? seminarin e mbajtur s? bashku me Universitetin e Vjen?s si dhe Universitetin Geothe nga Gjermania. Ky simpozium u realizua m? dat? 25-26 qershor 2021 n? platform?n virtuele me tem?:

”°Organizata Islamike Evropiane dhe nocionet e tyre p?r edukim”±.N? fjal?n hyr?se me tem? ”°Islami n? kontekstin Evropian”±, Rektori, Prof. Dr. Aziz Pollozhani p?rsh?ndeti pjes?marr?sit duke shtuar se: ”°Republika e Maqedonis? s? Veriut ?sht? vend multietnik dhe multireligjioz. N? tradit?n e popujve q? jetojn? k?tu ?sht? harmonia nd?rreligjioze dhe bashk?jetesa e popujve me etni dhe religjione t? ndryshme. N? kushte t? organizimit sekular t? shoq?ris?, shteti mb?shtet institucionet q? edukojn? kuadra p?r institucionet e kultit p?r t? dyja religjionet, at? krishter dhe musliman. Sfidat n? zhvillimet nd?rreligjioze n? kontekstin pluralist dhe globalizues jan? si t? ruhet forma tradicionale e kultivimit t? fes? si modalitet i verifikuar i kohezionit social”±.

Simpoziumin e p?rsh?ndeti dhe p?rfaq?suesi i lart? nga qeveria Austriake. D?shmia e organizimit t? k?tyre seminareve nd?rkomb?tare v? n? pah se UNT tani m? vat?r e dijes dhe shkenc?s q? nga themelimi i saj e deri m? sot ?sht? n? rrug? t? drejt? duke iӮu ofruar student?ve p?rvojat dhe shembujt m? t? fresk?t si nga Universitetet e vendeve fqinj e me theks t? ve?ant? edhe nga ato nd?rkomb?tare duke marr? n? konsiderat? dhe Universitetet t? lart?cekura.