Pas pes? vite p?rkushtimi e sakrifice sot p?rjetuam k?naq?sin? e pashoqe duke par? defilimin e aq shum? t? rejave dhe t? rinj?ve para prind?rve t? tyre dhe para nesh. Kur e nis?m e dinim q? na prisnin v?sht?r?si, por ishim t? sigurt? q? do t¡®ia dalim. Dhe ia dol?m. Urime t? gjith?ve.??????? ? ???????? ?? ????????????? ,,???? ??????¡¯¡¯ ?? ?????,????. ??. ???? ?????????? ?? ?????? ? ?????????? ?? ?????????? ?? ???? ?? ????????????Arsimi, shkenca dhe zhvillimi teknologjik q?ndrojn? n? themelin e ?do koncepti p?r zhvillimin modern t? nj? shoq?rie. Mishel Fuko( M.Fokault) pat shkruar se ‘arsimi p?rb?n forc?n n?p?rmjet s? cil?s nj? shoq?ri mund t? shkoj? p?rpara’. ?Bazuar n? k?t? postulate nj? grup student?sh nga Maqedonia n? Prishtin? para dyzet viteve, n? m?nyr? t? organizuar erdh?m n? Shkup q? nga instutucionet e at?hershme t? k?rkojm? zgj?rimin e Universitetit t? Shkupit me programe edhe n? gjuh?n shqipe.Ne at?her?, apo jo z. Ahmeti, sepse n? at? grup ishim bashk? me shum? shok? t? tjer?, sikurse ?ishim dhe jemi bashk? edhe kur e filluam k?t? universitet, tham?: ‘Zhvillimin e vendit mund ta p?rshpejtoj? ky?ja sa m? e madhe e potencialit rinor n? arsimin e lart?. Shkollimi i lart? n? gjuh?n shqipe do ta shtoj? k?t? potencal ?dhe do ta vej? n? sh?rbim t? zhvillimit m? t? shpejt? t? gjith? shoq?ris? dhe vendit’.At?her? nuk na d?gjuan, por sikurse thot populli p?r gj?jat e mira ,’vonojn?, por nuk harrojn?’ ?Tani, pas transformimeve t? m?dha shoq?rore dhe politike dhe n? ve?anti pas Marr?veshjes s? Ohrit, q? sivjet do t? sh?nojm? nj?zetvjetorin e saj, ne hap?m rrug?t dhe mor?m p?rgjegj?sin? q? t? ardhmen ton?, bashk? me bashk?qytetar?t tan?, ta dizajnojm? vet?, n? p?rputhje me nevojat e koh?s me nevojat tona dhe t? vendit.Bazuar mbi k?t? moto, por edhe p?r t? p?rmbushur nevojat e gjenerateve t? reja Kuvendi republikan themeloi universitetin k?tu n? ?Shkup, n? kryeqytetin ton? ?ka hapen perspektiva t? reja dhe mund?si plot?suese zhvillimore n? shum? drejtime ?dhe sidomos n? ato deficitare.u?Nisur edhe nga ky fakt, q? n? fillim si mision i universitetit ton? e definuam: ‘P?rparimin e proceseve integruese dhe adaptimin e gjeneratave t? reja n? kontekstin ?globalizues, edukimin dhe aft?simi i t? rinjve tan? n? p?rputhje me nevojat e tregut n? kushte t? revolucionit industrial dhe avancimi i kohezionit social n? shoq?rin? ton?¡±.Me k?t? synim, ?duke q?n? t? vet?dijsh?m edhe p?r v?sht?rsit?, por me bindjen ?se jemi n? rrug? t? mbar?, ne sot pas pes? viteve dalim para jush, para taksapaguesve t? vendit dhe para autoriteteve me ndjenj? p?rgjegj?sie p?r k?t? mision por edhe me ndjenj? ?krenarie pasi themeluesi ‘Kuvendi, me aktin e vet themelues m? 24 dhjetor 2015 na nderoi, ne qytetar?t e Shkupit dhe t? gjith? qytetar?t e vendit duke em?ruar k?t? ?erdhe t? dijes dhe shkenc?s me emrin e bij?s ton? m? t? njohtur dhe m? t? dashur ate t? Gonxhe Bojaxhiut-N?n? Terez?s, shenjtores nga Kalkuta.N? vitin 2016, u hap sipari i vitit t? par? akademik n? Universitetin ‘N?n? Tereza’, kurse sot jemi mbledhur k?tu, p?r tu uruar p?rfundimin e studimeve te gjenerat?s s? dyt?, respektivisht t? tret? t? student?ve ?t? univeristetit m? t? ri n? vendin ton?, dhe p?r t? ju d?shiruar nj? rrug?tim t? mbar? n? jet?n q? kan? p?para.T? dashur student, t? nderuar koleg? t? ardhsh?m,Organizimi i k?saj ceremonie, pjesemarrja e autoriteteve qeveritare dhe parlamentare si dhe e prind?rve tuaj me siguri do t? mbetet n? kujtimin tuaj si dit? e ve?ant? dhe p?r t? gjith? ne me dimensione historike, pasi jeni gjeneratat e para t? student?ve t? universitetit ton?. Por nj?koh?sisht do t? ju kujtoj edhe obligimin tuaj p?r t? vazhduar me nder dhe dinjitet jet?n q? keni p?rpara pa marr? parasysh se a do t? p?rcaktoheni p?r vazhdimin ?e studimeve apo do t? pun?soheni.Jam i sigurt? q? ju me krenari do t? kujtoni fillimet e k?tij Universiteti kur ne dhe ju bashk?, mezi q? ishim 200 frym?, 160 student? , 30 pedagog? dhe mezi nja 7-8 administrator? t? huazuar. ? ? ? ?Dhe tani q? jeni n? fund t? studimeve tuaj, do t? jeni krenar q? p?r pes? vjet, duke tejkaluar shumic?n e v?shtir?sive, fal? k?mb?nguljes tuaj, pun?s dhe sakrific?s t? stafit akademik dhe administrativ dhe mb?shtetjes s? qeveris? ne sot num?rojm? rreth 2 500 frym?, prej t? cil?ve 2300 student?, 150 pedagog? dhe rreth 50 administrator? t? zellsh?m, pra dhjet? her? m? shum?.Universiteti q? filloi me 5 fakultete dhe 12 programe, sot num?ron 24 programe t? akredituara n? ciklin e par? dhe 12 n? ciklin e dyt?. P?r ?do vit , edhe n? vitin e pandemis?, ne kemi rritje t? numrit t? student?ve n? t? dy ciklet, ngritjen n? cil?si dhe n? thirrjet akademike-shkencore t? stafit ton? akademik, bashk?punim t? gj?r? nd?rkomb?tar q? e kuror?zuam edhe me Master diploma t? p?rbashk?ta me universitete t? vjetra n? bot? si ai i Sassarit n? Sardenj? t? Italis? etj., me shtim t? numrit t? student?ve dhe pedagog?ve n? programet e mobilitetit ?Erasmus dhe programet tjera si CEPUS, COST etj.Universiteti organizon tre konferenca t? rregullta nd?rkomb?tare dhe publikon dy revista prej t? cilave nj? shkencore t? indeksuar n? regjistrin nd?rkomb?tar t? revistave shkencore. Student?t botojn? Revist?n e tyre ,,Studenti,, q? k?to dit? nxorri numrin e ri t? saj. Universiteti ka edhe radion e vet ,, Radio Stuedniti -UNT,, q? ka filluar t? emitoj? progranme p?r student?t.Univeristeti jon? , duke ndjek rrjedhat shoq?rore dhe ekonomike n? vend dhe m? gj?r?,para nj? muaji themeloi ,, Institutin p?r migrime, mobilitet dhe mir?qenie,, q? ka p?r detyr? ?t? hulumtoj? k?t? problematik? me shum? interes mbi baza shkencore. Jemi n? rrug? t? themelojm? edhe dy Instutute tjera, ate P?r zhvillim t? q?mdruesh?m dhe ?ate p?r Sport ,edukat? fizike dhe sh?ndet. K?to do t? sh?rbejn? si dendra ekcelente q? do t? jet?sojn? k?rkimin shknecor n? fusha t? caktuara.Ne kemi shtuar edhe kapacitetet laboratorike n? t? gjitha fushat e studimit, sidomos t? atyre teknike, teknologjike, t? arkitektur?s dhe dizajnit.N? p?rpunim e sip?r ?sht? edhe evaluimi institucional i universitetit duke e ballafaquar ate ?me ?trendet e tregut t? pun?s, me q?llim q? t? p?rshtasim zhvillimin e m?tejsh?m t? universitetit.P?r t? vendosur n? vend t? gjitha k?t? ide e synime, pas pun?s s? palodhur, p?rkushtimit, dhe mb?shtetjes s? deritanishme t? Qeveris?, Komun?s s? ?airit q? na ka l?n? n? dispozicion hapsirat e nj? shkolle dhe sallat e sportit, ne bashk me ju kemi t? drejt? q? nga organet p?rgjegj?se t? presim rrumbullaksimin e procedurave administrative p?r lokacionin e ri dedikuar Kompleksit universitar dhe krijimin e kushteve t? standardizuara p?r aktivitete akademike si kushti elementar p?r cil?si m? t? lart? t? studimeve dhe k?rkimit shkencor.T? nderuar pjes?marr?s,T? dashur student? dhe prind?r t? student?ve q? na keni nderuar me pranin tuaj sot.N? fillim p?rmenda q? detyra jon? dhe e arsimit t? lart? n? p?rgjith?si ?sht? t? leht?sojm? ballafaqimin e gjeneratave t? reja me sfidat e shumta me t? cilat p?rballen ?n? k?t? koh? q? ?sht definuar si Revolucionit Industrial 4.Q? t? jem m? i qart?, pas tre revolucioneve, at? t? Xhejms Watit, t? dytit atij ?t? elektricitetit t? Edisonit dhe t? Internetit, ky i kat?rti i p?rfshin t? gjitha ato duke i v?n? n? var?si t? nd?rsjell? ?me njeriun dhe n? dobi t? njer?zimit.P?rdorimi i teknologjis? informatike, intelegjenca artificiale, nanoteknologjia , komunikimi n? kushte globale, nuk do t? ndryshoj? vet?m m?nyr?n e pun?s ton? ?por edhe t? menduarit ton?, duke e b?r? at? gjithnj? m? t? varsh?m nga teknologjia. Prandaj njohja m? e mir? e vetvehtes , sidomos e popujve t? vegj?l,, njohja me nj?ri tjetrin si dhe njohja me ?kulturat tjera do t? jet? vendimtare p?r harmonin? dhe mir?qenien e secilit ve? e ve? edhe e t? gjith?ve bashk?.N?se kronologjikisht shohim se prej makin?s me avull deri te elektriciteti u desh t? kalohet p?r 200 vjet, prej saj n? Revoluicionin e tret? p?r 100 dhe nga i treti te ky i kat?rti q? u proklamua n? 2015 nga Prof Shwab (Wold Economic Forum) p?r jo m? shum? se 40 vjet, nuk na mbetet gj? tjet?r vet?m se leht?sisht t? konstatojm? se ndryshimet dhe avasimet e teknologjive q? do vijn? do t? ndodhin edhe m? shpejt.Gabohemi n?se mendojm? se k?t? zhvillime jan? larg nesh , sfid? q? nuk na takon ne . Sado e ?larg?t t? na duket kjo sfid? p?r ne, un? po ju siguroj se ajo me dimensionin e saj p?rkat?s, tani m? ?sht? k?tu, n? mesin ton?.Pregaditja adekuate, aplikimi i dijeve dhe pasurimi me kompetenca t? reja do ta leht?sojm? edhe komunikimin shkencor edhe at? ekonomik e nd?rnjer?zor. Sa do e v?shtir? q? duket, b?het m? e leht? n?se fillojm? ti aplikojm? n? p?rditshm?rin? ton?, ?midis nesh individualisht dhe institucionalisht, mes fqinj?ve tan?, me bashk?qytetar?t tan?.Por, p?r t’i dh?n? kuptimin e v?rtet? , sado minimal ai qoft?,Revolucionit Industrial 4 ,ne duhet t? p?rmir?sojm? shkollat tona, m?simdh?nien, sistemin arsimor n? p?rgjith?si. Dua tu rikujtoj q? Procesi i Bolonj?s si sistem q? p?rshpejton shp?rndarjen e dijes duke e lidh at? me organikisht me shkenc?n, ministrave t? arsimit, nj? vit p?rpara n?nshkrimit nga ata,atyre ua imponuan 7 ministra t? ekonomis? t? vendeve t? at?hershme t? Bashkimit Europian. Porosia ?sht? e qart?.Ky revolucion , sikurse duket qart?sisht , adreson t? ardhmen. E ardhmja nd?rtohet , dizajnohet vet?m me dije. Ajo fillon n? familje, n? shkoll?, n? universitete por nuk mbaron atje. Prandaj ju lutem le t? mendojm? t? gjith? bashk? n? k?t? drejtim.N? fund, t? nderuar student?, absolvent? t? Universitetit N?n? Tereza,Juve dhe prind?rve tuaj , n? em?r t? stafit t? Univeritetit , Ju falenderojm? p?r besimin q? na dhat? p?r ti shkolluar f?mij?t tuaj.Kudo q? t? jeni apo punoni t? nderoni vehten, familjet tuaja dhe ne t? gjith?ve.Ne nuk do tu harrojm?.Jeni t? mir?seardhur kur do q? ndjeni nevoj?n, por pse jo edhe ?d?shir?n p?r t? na ndihmuar.Pa?i fat e mbar?si n? jet?!