N? prag t? pes?vjetorit t? themelimit t? UNT-s?, ????????? ????? ? ???????????? ?? ???-?? ???????? ?????????? ? ??????? ?? ????????


?????, ?? ??????? ???? N? nj? ceremoni solemne n? sheshin ¡®Sk?nderbej¡¯ n? Shkup, gjenerata e tret? e absolvent?ve t? Universitetit ¡®N?n? Tereza¡¯ n? Shkup, kurror?zoi mundin kat?rvje?ar, me hedhjen e kapelave, q? simbolizon mbarimin e ligjeratave n? pes? fakultetet e universitetit t? vet?m publik n? gjuh?n shqipe n? kryeqytet.


N? prani t? p?rfaq?suesve t? lart? shtet?ror?, diplomat?ve t? huaj t? akredituar n? Shkup, bot?s akademike, prind?rve t? student?ve, nikoqiri i k?tij eventi rektori i UNT-s? Prof. Dr. Aziz Pollozhani n? fjal?n mir?seardh?sve e cil?soi k?t? dit? shum? t? ve?ant?, d?shmi m? e mir? se universiteti gjat? rrug?timit pes?vje?ar ?sht? konsoliduar dhe ?sht? n? rrug? t? mbar?. Pollozhani n? fjalimin e tij tha se zhvillimin e vendit mund ta p?rshpejtoj? ky?ja sa m? e madhe e potencialit rinor n? arsimin e lart?, shkollimi i lart? n? gjuh?n shqipe do ta shtoj? k?t? potencal dhe do ta vej? n? sh?rbim t? zhvillimit m? t? shpejt? t? gjith? shoq?ris? dhe vendit.


¡®Jam i sigurt? q? ju me krenari do t? kujtoni fillimet e k?tij Universiteti kur ne dhe ju bashk?, mezi q? ishim 200 frym?, 160 student? , 30 pedagog? dhe mezi nja 7-8 administrator? t? huazuar. Dhe tani q? jeni n? fund t? studimeve tuaj, do t? jeni krenar q? p?r pes? vjet, duke tejkaluar shumic?n e v?shtir?sive, fal? k?mb?nguljes tuaj, pun?s dhe sakrific?s t? stafit akademik dhe administrativ dhe mb?shtetjes s? qeveris? ne sot num?rojm? rreth 2 500 frym?, prej t? cil?ve 2300 student?, 150 pedagog? dhe rreth 50 administrator? t? zellsh?m, pra dhjet? her? m? shum?¡¯, tha rektori i UNT-s? Prof. Dr. Aziz Pollozhani n? ceremoni, duke shprehur mir?njohje t? gjith? p?rfaq?suesve t? pushtetit q?ndror dhe lokal p?r kontributin e dh?n? n? themelimin dhe zhvillimin e UNT-s?.

I ftuar nderi n? ceremoni ishte kryetari i Kuvendit, z.Talat Xhaferi i cili tha se ai si kryetar dhe koleg?t e tij deputet?, dhan? kontributin e tyre ligjv?n?s dhe mb?shtetjen pa rezerv? ¡®p?r arsye se besonin dhe akoma jan? t? bindur se themelimi i vatrave t? reja t? dijenis? dhe me k?t? edhe nxitja e frym?s konkurrente mes tyre, p?r t? arritur cil?sin? gjitnj? m? t? lart? dhe m? t?rheq?se p?r student?t e rinj ?sht? rruga drejt majave.


Z?vend?s ministri i Arsimit dhe Shkenc?s z.Arafat Shabani p?rg?zoi apsolvent?t p?r suksesin e tyre, nd?rsa lavd?roi stafin akademik dhe administrativ p?r pun?n e palodhshme.


Kryetari i Komun?s s? ?airit z. Visar Ganiu, komun? kjo ku zhvillon studimet pjesa m? e madhe e student?ve tha se ashtu si? kan? p?rkrahur UNT-n? deri tani, duke u l?shuar hap?sira p?r studim dhe salla sporti pa pages?, do t? vazhdon t? p?rcjell rritjen e UNT-s? me mb?shtetje t? gjith?anshme.


UNT gjat? k?saj ceremonie shpalli dhe 5 stutent?t m? t? dalluar t? gjenerat?, nga pes? fakultetet e tij Fisnik Nuhi, Endrina Fejzuli, Emel Aliu, Rilind Kaba dhe Besa Xhoni, e cila p?rve? studente m? e mir? n? fakultetin e saj, u zgjodh edhe m? e mira e gjenerat?s.


Ceremonia e sotme e hedhjes s? kapelave, p?r UNT-n? paraqet nj? event shum? t? ve?ant? sepse p?rkon me nj? jubile t? vogel por shum? t? r?nd?sh?m 5 -vjetorin e themelimit n? vitin 2016, dhe q? nga at?her? ?sht? zhvilluar dhe pasuruar me programe t? shumta studimore, n?n udh?heqjen e rektorit Aziz Pollozhani.


Numri i student?ve t? Fakultetit t? Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s, t? Fakultetit Shkencave t? Informatik?s, Fakultetit t? Shkencave Teknike, Fakultetit t? Shkencave Teknologjike dhe Fakultetit t? Shkencave Sociale, nga viti 2016 kur u rregjistruan ofro 200 student?, ?sht? rritur n? mbi 2300, q? flet p?r interes n? rritje p?r studime n? UNT, duke krijuar hap?sir? p?r forcimin e objektivave t? Universitetit “N?n? Tereza ” n? Shkup.


Pjes?marr?s n? ceremoni ishin kryetari i BDI-s? z.Ali Ahmeti, ministri i Financave Fatmir Besimi, Ministri i transportit Bo?varski, Zv/kyeministri dhe minist?r i Sistemit politik Artan Grubi, zv/ministri i Pun?ve t? Brendshme Nazim Bushi, drejtori i AZGJ-s? Ylber Sela dhe funksionar? tjer?.