GRUP STUDENT?SH T? UNT-S? FILLOJN? PUN?N PRAKTIKE N? MINISTRIN? P?R STISTEM POLITIK DHE MARR?DH?NIE ND?RMJET BASHK?SIVE

?

Shkup, 05 korrik 2021 ¨C Student?t e Fakultetit t? Shkencave Sociale pran? Universitetit ˇ°N?n? Terezaˇ± n? Shkup programit studimor Administrim publik dhe menaxhimi i resurseve humane filluan pun?n praktike pran? Ministris? p?r sistem politik dhe marr?dh?nie nd?rmjet bashk?sive. 

N? mentorim t? Doc. Dr. Arg?tim Saliu student?t u njoftuan p?r s? af?rmi me institucionin n? fjal? ku dhe t? njejt?t do t? zhvillojn? m?simin praktik p?rgjat? dit?ve n? vijim. Student?t u mir?prit?n nga Sekretari shtet?ror i k?saj ministrie, z. Rami Qerimi, udh?heq?si i sektorit p?r marr?dh?nie nd?rkomb?tare, z. Xhelal ?ajani dhe k?shilltarja shtet?rore Dr. Hajrie Elezi.  

UNT student?ve iˇŻu uron sh?ndet dhe suksese n? sfidat e tyre jet?sore, duke vendosur n? dispozicion pjes?n teorike n? at? praktike.