STUDENTI I PAR? NGA UNIVERSITETI ˇ°N?N? TEREZAˇ± FILLON PRAKTIK?N M?SIMORE N? SHTETIN EVROPIAN

Shkup, 05 korrik 2021 ¨C Studenti i par? nga Universiteti ˇ°N?n? Terezaˇ± n? Shkup pran? Fakultetit t? Shkencave Teknike, Berat Ismaili ka filluar praktik?n m?simore n? Asocionin Treg?tar Greko-Italian n? Selanik t? Greqis?. 

Berat Ismaili ka fituar burs?n nga Universiteti ˇ°N?n? Terezaˇ±, finanacuar nga  Agjencioni Komb?tar i programeve Evropiane p?r arsim dhe mobilitet ERASMUS+. Ai do t? angazhohet n? Asociacion n? kuad?r t? nj? projekti q? ka t? b?j me menaxhimin  e Agjend?s s? gjelb?rt Evropiane ku takimet do t? jen? hibride p?r shkak t? kushteve aktuale t? pandemis? n? shtetin prit?s.  

Praktika m?simore do t? zgjas? tre muaj duke filluar nga 1 korriku 2021. UNT studentit Berat Ismaili i uron suksese n? sfidat e tij t? m?simit praktik.  

Me respekt,