????????? ???????? ?????? ????????, ?????????? ?? ? ?? ? ???-??

N? hap?sirat e Universitetit ”°N?n? Tereza”± n? Shkup, kandidatja p?r magjist?r n? drejtimin Matematik?-Informatik? p?r m?simdh?nie, Sadije G?rbeshi, me sukses mbrojti tem?n e magjistratur?s.
Sadije G?rbeshi tem?n e magjistratur?s t? titulluar: ”°Integrimi numerik i funksioneve dhe krahasimi i zgjidhjeve analitike p?rmes softuer?ve t? ndrysh?m arsimor”± e mbrojti para komisionit n? p?rb?rje: Doc. Dr. Teuta Jusufi- Zenku, Doc. Dr. Egzona Iseni-Rexhepi, Assoc.Prof. Dr. Aleksandar Dimovski.
Sadije G?rbeshi ?sht? nj? nga student?t e shumt? nga Republika e Kosov?s, q? studiojn? n? UNT n? ciklin e par? dhe t? dyt?.