STUDENT?T E UNT-S? NGA TEKSTILI DIZAJNI DHE MODELIMI PUN?N PRAKTIKE FILLOJN? N? STAMBOLL T? TURQIS??

Shkup, 14 korrik 2021–?Studentet pran? Universitetit ”°N?n? Tereza”± n? Shkup nga Fakulteti i Shkencave Teknologjike drejtimi Tekstil Dizajn dhe Modelim filluan praktik?n m?simore n? Stamboll t? Turqis? n? kompanin? e tekstilit “Hot-sa?” dhe fabrik?n “Kozabiat”.?

?

Studentet Ajnur Leskovica dhe Sureja Qaili kane fituar burs? nga Universiteti “N?n? Tereza” n? Shkup, financuar nga Agjencioni komb?tar i programeve Evropiane p?r arsim dhe mobilitet ERASMUS+. ?


Gjat? k?saj periudhe ata do t? angazhohen dhe do t? ndjekin procedur?n s? si prodhohen produktet e tekstilit hap pas hapi, duke filluar prej tek skicimi dhe dizajni i tekstilit, blerja e materialeve, nxjerja e modelit, prerja, qepja, fotografia dhe reklamimi i produkteve, paketimi dhe shitja.?

?

Praktika m?simore do t? zgjas? dy muaj. UNT, studenteve Ajnur Leskovica dhe Sureja Qaili i uron pun? t? mbar? dhe shum? suksese t? vazhdueshme n? k?t? rrug?.