• Konkurs p?r zgjedhjen e m?simdh?n?sve n? t? gjitha thirrjet m?simore – shkencore dhe bashk?pun?tor? (asistent? – doktorant?) t? fakulteteve n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup – 28.12.2017
  • Konkurs p?r pun?sim n? universitetin N?n? Tereza n? Shkup – 02.12.2017

Konkurs p?r zgjedhjen e m?simdh?n?sve n? t? gjitha thirrjet m?simore – shkencore dhe bashk?pun?tor? (asistent? – doktorant?) t? fakulteteve n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup – 02.12.2017
Konkurs p?r zgjedhjen e m?simdh?n?sve n? t? gjitha thirrjet m?simore – shkencore dhe bashk?pun?tor? (asistent? – doktorant?) t? fakulteteve n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup – 15.11.2017Konkurs p?r transferimin?e student?ve: 11.09.2017Konkurs p?r regjistrimin?e student?ve n? afatin e dyt?Konkurs p?r zgjedhjen e projektit ideor – Kompleksi universitar p?r Universitetin “N?n? Tereza” n? Shkup – 23.08.2017Konkurs p?r pun?sim n? universitetin N?n? Tereza n? Shkup – 04.08.2017Konkurs p?r zgjedhjen e m?simdh?n?sve n? t? gjitha thirrjet m?simore – shkencore dhe bashk?pun?tor? (asistent? – doktorant?) t? fakulteteve n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup – 03.08.2017Konkurs p?r regjistrimin?e student?veKonkurs p?r transferimin?e student?ve: 28.12.2016Konkurs p?r regjistrimin e student?ve: 19.10.2016Konkursi plot?sues p?r staf akademik: 14.10.2016
Konkursi i par? p?r staf akademik:

Konkurs p?r transferimin t? student?ve n? ?ciklin e par? t? studimeve n? fakultetet dhe nj?sit? akademike t? Universitetit ,, N?ne Tereza – Shkup p?r vitin akademik 2017/18?

ߧܧ ٧ ѧߧ֧ ߧ է֧ߧ ߧ ڧܧݧ էڧ ߧ ѧܧݧ֧ڧ ߧ ٧ ѧܧѧէ֧ާܧѧ 2017/18 ԧէڧߧ

onkurs p?r regjistrimin e student?ve n? ciklin e par? t? studimeve n? Universitetin “N?n? Tereza” n? Shkup n? vitin akademik 2017/2018

Konkurs p?r zgjedhjen e projektit ideor – Kompleksi universitar p?r Universitetin “N?n? Tereza” n? Shkup

ߧܧ ٧ ڧ٧ҧߧ ߧ ڧէ?ߧ ֧֧ߧڧ – ߧڧӧ֧٧ڧ֧ܧ ާݧ֧ܧ ٧ ߧڧӧ֧٧ڧ֧ ?ܧ ֧֧٧ѡ ӧ ܧ?

Konkurs p?r pun?sim n? universitetin N?n? Tereza n? Shkup

ԧݧѧ ٧ ӧѧҧӧ? ӧ ߧڧӧ֧٧ڧ֧ ??ܧ ֧֧٧ѡ ӧ ܧ?

P?r zgjedhjen e m?simdh?n?sve n? t? gjitha thirrjet m?simore – shkencore dhe bashk?pun?tor? (asistent? – doktorant?) t? fakulteteve n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup

Kߧܧ ٧ ڧ٧ҧ ߧ ߧѧѧӧߧڧ ӧ ڧ ߧѧѧӧߧ C ߧѧߧ ٧ӧ? ѧҧߧڧ (ѧڧ֧ߧ C էܧѧߧ) ߧ ߧڧӧ֧٧ڧ֧ ?M?ܧ T֧֧٧ѡ ӧ Cܧ?

onkurs p?r regjistrimin e student?ve n? ciklin e par? t? studimeve n? Universitetin “N?n? Tereza” n? Shkup n? vitin akademik 2017/2018

ߧܧ ٧ ٧ѧڧӧ? է֧ߧ ӧ ӧ ԧէڧߧ ߧ ڧܧݧ ڧէڧ ߧ ߧڧӧ֧٧ڧ֧ “?ܧ ֧֧٧” ӧ ܧ? ӧ ѧܧѧէ֧ާܧѧ 2017/2018 ԧէڧߧ

Konkurs p?r transferimin t? student?ve n? semestrin e dyt? ciklin e par? t? studimeve n? fakultetet dhe nj?sit? akademike t? Universitetit ,, N?ne Tereza – Shkup p?r vitin akademik 2016/17?

ߧܧ ٧ ѧߧ֧ ߧ է֧ߧ ӧ ӧ ֧ާ֧ѧ ߧ ڧܧݧ էڧ ߧ ѧܧݧ֧ڧ ߧ ٧ ѧܧѧէ֧ާܧѧ 2016/17 ԧէڧߧ

Konkurs?p?r regjistrimin e student?ve n? ciklin e par? t? studimeve n? Universitetin N?n? Tereza n? Shkup, n? vitin akademik 2016/2017.
Konkurs p?r m?simdh?n?sit n? t? gjith? titujt arsimoro-shkencor dhe bashk?pun?tor? (asistent – doktorant) n? Fakultetin e Shkencave t? Informatike n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup
Konkurs p?r m?simdh?n?sit n? t? gjith? titujt arsimoro-shkencor dhe bashk?pun?tor? (asistent – doktorant) n? Fakultetin t? Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup
Konkurs p?r m?simdh?n?sit n? t? gjith? titujt arsimoro-shkencor dhe bashk?pun?tor? (asistent – doktorant) n? Fakultetin e Shkencave Teknike n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup
Konkurs p?r m?simdh?n?sit n? t? gjith? titujt arsimoro-shkencor dhe bashk?pun?tor? (asistent – doktorant) n? Fakultetin e Shkencave Teknologjike n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup
Konkurs p?r m?simdh?n?sit n? t? gjith? titujt arsimoro-shkencor dhe bashk?pun?tor? (asistent – doktorant) n? Fakultetin e Shkencave Sociale n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup
Konkurs p?r m?simdh?n?sit n? t? gjith? titujt arsimoro-shkencor dhe bashk?pun?tor? (asistent – doktorant) n? Fakultetin e Shkencave t? Informatike n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup
Konkurs p?r m?simdh?n?sit n? t? gjith? titujt arsimoro-shkencor dhe bashk?pun?tor? (asistent – doktorant) n? Fakultetin t? Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup
Konkurs p?r m?simdh?n?sit n? t? gjith? titujt arsimoro-shkencor dhe bashk?pun?tor? (asistent – doktorant) n? Fakultetin e Shkencave Teknike n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup
Konkurs p?r m?simdh?n?sit n? t? gjith? titujt arsimoro-shkencor dhe bashk?pun?tor? (asistent – doktorant) n? Fakultetin e Shkencave Teknologjike n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup
Konkurs p?r m?simdh?n?sit n? t? gjith? titujt arsimoro-shkencor dhe bashk?pun?tor? (asistent – doktorant) n? Fakultetin e Shkencave Sociale n? p?rb?rje t? Universitetit “N?n? Tereza” n? Shkup