LAJM?RIM:?T? m?rkur?n, 07.07.2021 me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren 301, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidatit Vaid Halidi me tem? ※Efikasiteti dhe krahasueshm?ria e disa metodave te izolimi i rr?nj?ve te polinomet ※. Fakulteti i Shkencave Informatike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup

LAJM?RIM:?T? enjten, 08.07.2021 me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren 301, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s t? kandidatit Nusret Asani me tem? ※Ndikimi I materialeve kompozuese mbi efikasitetin energjetik n? industrine automobilistike ※. Shkup, 01.07.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?T? m?rkur?n, 16.06.2021 me fillim n? ora 10:00, n? m?sojtoren 301, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidates Sadije G?rbeshi me tem? ※Integrimi numerik i funksioneve dhe krahasimi i zgjidhjeve analitike p?rmes softuer?ve t? ndrysh?m arsimor ※. Fakulteti i Shkencave Informatike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?T? m?rkur?n, 16.06.2021 me fillim n? ora 12:00, n? m?sojtoren 301, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidates Jolanda Jajaga me tem? ※ P?rmir?simi i m?simit n? distanc? i transformimeve gjeometrike p?rmes p?rdorimit t? veglave elektronike ※. Fakulteti i Shkencave Informatike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup

LAJM?RIM:?T? mart?n, 11.05.2021 me fillim n? ora 10:00, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s s? kandidatit Refik Miftari me tem???Masa fizike p?r qet?simin e komunikacionit dhe krijimi i masave mbrojt?se??※.
Shkup, 04.05.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike 每 Shkup.

LAJM?RIM:?T? mart?n, 11.05.2021 me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s s? kandidatit Tamer Kerim me tem???Propozimi p?r vendosjen e programit p?r qet?sim t? komunikacionit n?? zonat e shkollave n? RMV ?※.
Shkup, 04.05.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike 每 Shkup.

LAJM?RIM:?T? mart?n, 11.05.2021 me fillim n? ora 12:00, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s s? kandidatit Kujtim Dullovi me tem???Simulimi i kabinave t? pagesave me ndihm?n e rradh?ve p?r pritje?“.
Shkup, 04.05.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike 每 Shkup.

LAJM?RIM:?T? mart?n, 11.05.2021 me fillim n? ora 13:00, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s s? kandidatit Besnik Nuredini me tem???Parkim i ※men?ur§ duke p?rdorur Magnetometra dhe aplikacionet p?r celular??“.
Shkup, 04.05.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike 每 Shkup.

LAJM?RIM:?T? enjten, 08.04.2021 me fillim n? ora 11:30, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s s? kandidatit Goran Jovceski me tem???Zhvillimi i eko qyteteve dhe ndikimi mbi komunikacionin?“.
Shkup, 31.03.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike 每 Shkup.

LAJM?RIM: T? m?rkur?n, 31.03.2021 me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren 301, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidatit Sezer Karaxha me tem? ※Zbatimi i progresionit aritmetik dhe gjeometrik n? ekonomi duke p?rdorur softuerin aplikativ Wolfram Mathematica※. Fakulteti i Shkencave Informatike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM: T? m?rkur?n, 31.03.2021 me fillim n? ora 14:00, n? m?sojtoren 301, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidatit Arben Sadiki me tem? ※Modelimi i disa problemeve praktike si probleme t? programimit linear dhe zgjidhja e tyre me Wolfram Mathematica※. Fakulteti i Shkencave Informatike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM: T? m?rkur?n, 10.03.2021 me fillim n? ora 12:00, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidates Igballe Selmani me tem??Ndikimi i planifikimit dhe pozicionit konkures n? treg n? suksesin dhe zhvillimin e nd?rmarrjeve t? vogla dhe t? mesme, me theks t? ve?ant? n? RMV§
Shkup, 02.03.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike?pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?T? premten, 05.02.2021 me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s s!? kandidatit Nexhmedin Fazliu me tem? ?Regullimi i trafikut n? zonat ku kryhen pun? n? rug? 每 m?nyra (regjimi) komunikacionit “.
Shkup, 26.02.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike 每 Shkup.

LAJM?RIM: T? m?rkur?n, 10.03.2021 me fillim n? ora 12:00, n? m?sojtoren 308 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidates Nermine Zejnullahi me tem? ※Analiz? e procesit t? integrimit ekonomik t? Ballkanit Per?ndimor n? BE, me theks t? ve?ant? politika e p?rbashk?t e bujq?sis? s? BE-s?§.

LAJM?RIM:?T? Premten, 26.02.2021, me fillim n? ora 10:00 n? sall?n num?r 501, n? Fakultetin e Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull ※Aplikimi i parimeve t? arkitektur?s q?ndrueshme, rast studimi n? Strug?§ t? kandidatit?Genci Hani,
Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?T? Premten, 26.02.2021, me fillim n? ora 11:00 n? sall?n num?r 501, n? Fakultetin e Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull ※Principet p?r dizajnim dhe aplikim t? arkitektur?s s? q?ndrueshme, projektim i nj? eko-lagje n? Strug?§ t? kandidates?Jeta Ajdari,
Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?T? Premten, 26.02.2021, me fillim n? ora 12:00 n? sall?n num?r 501, n? Fakultetin e Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull ※Kompleks banimi social i p?rballuesh?m n? Resnj?§ t? kandidatit?Ali Almalla, Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?T? Premten, 26.02.2021, me fillim n? ora 13:00 n? sall?n num?r 501, n? Fakultetin e Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull ※Objekt social shum?banesor n? lagjen JNA n? qytetin e Gostivarit§ t? kandidatit?Enis Beqiri,
Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM: T? M?rkur?n, 10.02.2021, me fillim n? ora 13:00 n? sall?n num?r 301, n? Fakultetin e Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull ※Struktura bashk?kohore bioklimatike n? Nerez e projektuar duke p?rdorur parime vernakulare n? fush?n e banimit§ t? kandidatit?Hekuran Musli,
Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM: T? m?rkur?n, 10.02.2021 me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren 308 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s t? kandidatit Nderim Imami me tem? ※Sistemet bashk?kohore t? matjes s? fuqis?§. Shkup, 03.02.2021, Fakulteti i Shkencave Teknike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?T? h?n?n, 08.02.2021 me fillim n? ora 12:00, n? m?sojtoren 307 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Informatike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s t? kandidatit Driton Mehmeti ※KARAKTERISTIKAT E MEMORIES KOMPJUTERIKE§. Fakulteti i Shkencave Informatike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?
T? m?rkur?n, 30.12.2020 me fillim n? ora 09:00, n? m?sojtoren 301, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidatit Liridon Zenku me tem? ※Krahasimi i zgjidhjeve analitike t? fituara nga interpolimi polynomial p?rmes softuer?ve arsimor§. Fakulteti i Shkencave Informatike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?
T? m?rkur?n, 30.12.2020 me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren 301, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidatit Dardan Bilalli me tem? ※Zbatimi i transformimeve t? Laplasit dhe trasnformimeve Furie n? zgjidhjen e integraleve speciale ※. Fakulteti i Shkencave Informatike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?
T? m?rkur?n, 30.12.2020 me fillim n? ora 13:00, n? m?sojtoren 301, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidatit Ilir Demiri me tem? ※Zbatimi i Funksioneve speciale dhe serive finksionale n? zgjidhjen e integraleve m? karakteristike ※. Fakulteti i Shkencave Informatike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup

LAJM?RIM:?T? H?n?n,?28.12.2020??me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren B5 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Sociale, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? Magjistratur?s t? kandidatit?Besir Ibishi?me tem??※P?rfshirja sociale dhe administrimi i sh?rbimeve sociale: Qasja n? sh?rbimet sociale t? sektorit publik 每 rasti RMV-s?§.
Fakulteti i Shkencave Sociale pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?T? m?rkur?n , 23.12.2020 me fillim n? ora 13:30, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s t? kandidates Arjeta Fazliu 每 Turkeshi me titull § Zhvillimi i qyteteve bashk?kohore, komunikacioni dhe infrastruktura – sistemi i komunikacionit§. Fakulteti i Shkencave Teknike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup

LAJM?RIM:?T? enjten , 24.12.2020 me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s t? kandidatit Hana Fazliu me titull? Udh?heqja dhe kontrolli i komunikacionit n? zon?n e shkoll?s dhe zbatimi i masave n? shembullin konkret§ . Fakulteti i Shkencave Teknike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup

LAJM?RIM:?T? enjten , 24.12.2020 me fillim n? ora 12:00, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s t? kandidatit Sara Fazliu me titull? Teknologjit? e informacionit t? komunikacionit dhe transportit§ . Fakulteti i Shkencave Teknike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup

LAJM?RIM:?T? m?rkur?n , 23.12.2020 me fillim n? ora 14:30, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? diplom?s t? kandidatit Lavdim Fazliu me titull ※Analiza dhe vler?simi i performanc?s s? rrethrrotullimit me dy korsi dhe rrethrrotullimit turbo§. . Fakulteti i Shkencave Teknike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup

LAJM?RIM:Njoftohet se me date 23.12.2020, me fillim prej ora 11:40 n? sall?n num?r B5, n? Fakultetin e Shkencave Sociale do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull &*PUN?SIMI I T? RINJVE 每 ANALIZ? E POLITIKAVE DHE SFIDAT E S? ARDHMES§ ,t? kandidatit Sunaj Rexhepi.

LAJM?RIM:?Njoftohet se me date 23.12.2020, me fillim prej ora 11:40 n? sall?n num?r B5, n? Fakultetin e Shkencave Sociale do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull &※SIGURIA E F?MIJ?VE N? INTERNET, RREZIQET DHE MBROJTJA KIBERNETIKE,t? kandidatit Ardijan Shabani

LAJM?RIM:?Njoftohet se me date 23.12.2020, me fillim prej ora 11:00 n? sall?n num?r B5, n? Fakultetin e Shkencave Sociale do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull &※T? moshuarit n? sistemin e siguris? sociale n? Republik?n e Maqedonis? s? Veriut ,t? kandidates Florinda Osmani

LAJM?RIM:?T? Mart?n, 01.12.2020, me fillim n? ora 12:00 n? sall?n num?r 507, n? Fakultetin e Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull ※Forma t? reja hibride t? banimit shum?banesor n? komun?n e??airit-Shkup§ t? kandidatit?Nurxhane Xheladini.

Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?T? Mart?n, 01.12.2020, me fillim n? ora 13:00 n? sall?n num?r 507, n? Fakultetin e Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull ※Objekt shum?banesor§ t? kandidatit Erjon Hisa.

Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?T? Mart?n, 01.12.2020, me fillim n? ora 14:00 n? sall?n num?r 507, n? Fakultetin e Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull ※Objekt shum?funksional n? Fush?tophan?-?air§ t? kandidatit Berat Fazlija.

Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM: T? premten, 09.10.2020, me fillim n? ora 12:00 n? sall?n num?r B/IT, n? Fakultetin e Shkencave Teknologjike do t? mbahet mbrojtja publike e Tem?s s? Diplom?s me titull “Analiza e kualitetit t? ajrit n? republik?n e Maqedonis? s? Veriut” t? kandidatit Jelena Mom?illoviq.

Fakulteti i Shkencave?Teknologjike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM: T? Enjten, 10.09.2020 me fillim n? ora 12:00, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidates Shqiponja Alimi me tem? ※MENAXHIMI I RISKUT N? BANKAT KOMERCIALE.
Fakulteti i Shkencave Teknike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:?T? mart?n , 01.09.2020 me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren 301 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidatit Artan Hamiti me tem? ※Analiz? ekonomike 每 financiare e menaxhimit t? Institucioneve Publike Sh?ndet?sore n? Republik?n e Maqedonis? s? Veriut§.
Fakulteti i Shkencave Teknike pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM: T? mart?n,?14.07.2020 me fillim n? ora 10:00 n? hapsirat e Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup, objekti B, salla B8, kandidati Ali Sadiku do t? b?j? mbrojtjen publike t? tem?s s? magjistratur?s me titull?※Korrupsioni, nepotizmi dhe mobingu n? administrimin e sistemit t? mbrojtjes sociale dhe p?rkujdesjes sociale§.
Pjesmarrja Juaj do ta nderoj? kandidatin.
Me respekt,
Fakulteti i Shkencave Sociale pran? Universitetit ※N?n? Tereza§ n? Shkup.

LAJM?RIM:T? m?rkur?n, 25.02.2020 me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren 308 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidatit Abdulla Ziberi me tem? ※Planifikimi i shpenzimeve, me theks t? ve?ant? n? p?rllogaritjen e shpenzimeve t? cil?sis? dhe shpenzimeve p?r arritjen e cil?sis? n? kompanit? bashk?kohore§.
Shkup, 18.02.2020, Fakulteti i Shkencave Teknike 每 Shkup.

LAJM?RIM: T? m?rkur?n, 22.01.2020 me fillim n? ora 11:00, n? m?sojtoren 308 n? hap?sirat e Fakultetit t? Shkencave Teknike, do t? b?het mbrojtja publike e punimit t? magjistratur?s t? kandidatit Onur Bekiri me tem? ※Analiz? e strategjive t? implementuara n? krijimin dhe zhvillimin e produktit t? ri nga kompanit? prodhuese n? Maqedonin? e Veriut§.
Shkup, 14.01.2020, Fakulteti i Shkencave Teknike 每 Shkup.

?