• Cikli i par?

Fakultetet

Orari i ligjeratave/ѧ֧ ߧ ֧էѧӧ?

 

Orari i kolokfiumeve

Orari  i provimeve

Fakulteti i shkencave teknike

ѧܧݧ֧ ٧ ֧ߧڧܧ ߧѧܧ


 Kliko/ݧڧܧߧ

Kliko/ݧڧܧߧ

Fakulteti i shkencave sociale

ѧܧݧ֧ ٧ ڧѧݧߧ ߧѧܧ


Kliko/ݧڧܧߧ

Kliko/ݧڧܧߧ

Kliko/ݧڧܧߧ

Fakulteti i shkencave t? informatik?s

ѧܧݧ֧ ٧ ڧߧާѧڧܧ ߧѧܧ

Kliko/ݧڧܧߧ

Klikoݧڧܧߧ

Kliko/ݧڧܧߧ

Fakulteti i shkencave teknologjike

ѧܧݧ֧ ٧ ֧ߧݧܧ ߧѧܧ


 
Kliko/ݧڧܧߧ

Kliko/ݧڧܧߧ

Kliko/ݧڧܧߧ

Fakulteti i nd?rdimtaris? dhe arkitektur?s

ѧܧݧ֧ ٧ ԧѧէ֧اߧڧӧ ѧڧ֧ܧ

Kliko/ݧڧܧߧ

Kliko/ݧڧܧߧ

  • Sesionet shtes? || ݧߧڧ֧ݧߧѧ ֧?

Fakultetet

Cikli  I

Cikli II  

Fakulteti i shkencave teknike

/

/

Fakulteti i shkencave sociale

/

/

Fakulteti i shkencave t? informatik?s

Kliko

/

Fakulteti i shkencave teknologjike

/

/

Fakulteti i nd?rdimtaris? dhe arkitektur?s

/

/