Master Paraqitja e Provimeve Online

Fakulteti i Shkencave t? INFORMATIK?S
https://forms.gle/MLUmit96yo1jtdjTA
Fakulteti i Shkencave SOCIALE
https://forms.gle/TB6KSKMiK3dfH9hn9
Fakulteti i Shkencave TEKNIKE
https://forms.gle/Cx8Fa5EhMFkZyVw67
Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s
https://forms.gle/96w224QHVaHrgyb76
Fakulteti i Shkencave TEKNOLOGJIKE
https://forms.gle/4nQHPbKFoZ5e8sLi9