Sesioni Shtese i provimeve

Fakulteti i Shkencave SOCIALE ||?ѧܧݧ֧ ٧
https://forms.gle/33hfrivDjZULnA4N7
Fakulteti i Shkencave TEKNOLOGJIKE || ѧܧݧ֧ ٧
https://forms.gle/TUaHNpzu6SsRRgNU8
Fakulteti i Shkencave TEKNIKE || ѧܧݧ֧ ٧
https://forms.gle/A5RpBKbokgAqSvBo6
Fakulteti i Nd?rtimtaris? dhe Arkitektur?s || ѧܧݧ֧ ٧ ѧէ֧اߧڧӧ ڧ֧ܧ
https://forms.gle/rgokNymAX3CZuVyp6
Fakulteti i Shkencave t? INFORMATIK?S || ѧܧݧ֧ ٧
https://forms.gle/CnCLzJs86b1DMNf79